czwartek, 28 lutego 2013• W Japonii dzieci uczą się przez 6 dni w tygodniu. Często uzupełniają swoją edukację w szkołach popołudniowych, które przygotowują między innymi do zdania egzaminów na wyższe uczelnie.

• Do naszych czasów przetrwał w klasztorze w Nara skarbiec z 756 roku, który zawiera całe wyposażenie pałacowe i osobiste cesarza Shomu, obejmujące ponad 3000 przedmiotów.

• Zamiast podpisów, Japończycy używają specjalnych pieczątek inkan.

~ Aya

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz