sobota, 9 marca 2013

Edukacja w Japonii

Jak już pewnie wiecie Japończycy są bardzo dumni ze swojego systemu nauczania. Dzięki temu systemowi Japonia może poszczycić się najwyższym poziomem piśmienności na świecie. W np matematycznych testach międzynarodowych japońscy uczniowie prawie zawsze zdobywają czołowe miejsca.

Informacje o... planie Tanaki

Nazwa "Plan Tanaki" wywodzi się od nazwiska byłego premiera Kakuei Tanaki, który w latach 70 XX wieku wystąpił z bardzo śmiałą koncepcją "przemodelowania całego archipelagu japońskiego". Przedstawił ją szczegółowo w książce pod tytułem: "Przebudowa nowej Japonii".

Przemodelowanie całej Japonii sprowadzało się do stopniowego, administracyjnego rozładowania nadmiernego przeludnienia i nadmiernej koncentracji przemysłu poprzez eksmisje i przesiedlenie pewnych starych a także nowych gałęzi przemysłu jak również części mieszkańców zbytnio przeludnionych miast do słabiej zaludnionych wsi.


Czy wiecie, że wycieranie nosa czy jedzenie/picie na ulicy jest w Japonii uważane za niekulturalne?

Czy wiecie, że w Japonii np. przy podpisywaniu jakichś dokumentów obowiązuje własna pieczątka, a nie własnoręczny podpis?

Czy wiecie, że japoński rynek pornograficzny jest najbardziej radykalny i najbardziej rozbudowany na świecie, podczas gdy większość filmów dla dorosłych jest cenzurowana, a znowu przymyka się oczy na publiczny "groping" (czyli różnej maści dotykanie i nie rzadko pieszczenie kobiet w ich miejscach intymnych) oraz, że rozmowy o pornografii w pociągu czy autobusie są uważane za niegrzeczne?


~ gottsu

Mity, baśnie i legendy japońskie - wstęp.

Mimo mnogości gier komputerowych czy programów telewizyjnych bądź innych dóbr popkultury, dawne legendy i podania, przekazywane z pokolenia na pokolenie, wciąż są w Japonii niezwykle popularne.
Zadania, jakie stawiali baśniom oraz legendom ich twórcy, były różne. W dużej mierze stanowiły one próbę wyjaśnienia zjawisk niezrozumiałych dla dawnych mieszkańców archipelagu.
Wiele takich przykładów możemy znaleźć w mitologii japońskiej.