sobota, 9 marca 2013

Edukacja w Japonii

Jak już pewnie wiecie Japończycy są bardzo dumni ze swojego systemu nauczania. Dzięki temu systemowi Japonia może poszczycić się najwyższym poziomem piśmienności na świecie. W np matematycznych testach międzynarodowych japońscy uczniowie prawie zawsze zdobywają czołowe miejsca.

Informacje o... planie Tanaki

Nazwa "Plan Tanaki" wywodzi się od nazwiska byłego premiera Kakuei Tanaki, który w latach 70 XX wieku wystąpił z bardzo śmiałą koncepcją "przemodelowania całego archipelagu japońskiego". Przedstawił ją szczegółowo w książce pod tytułem: "Przebudowa nowej Japonii".

Przemodelowanie całej Japonii sprowadzało się do stopniowego, administracyjnego rozładowania nadmiernego przeludnienia i nadmiernej koncentracji przemysłu poprzez eksmisje i przesiedlenie pewnych starych a także nowych gałęzi przemysłu jak również części mieszkańców zbytnio przeludnionych miast do słabiej zaludnionych wsi.


Czy wiecie, że wycieranie nosa czy jedzenie/picie na ulicy jest w Japonii uważane za niekulturalne?

Czy wiecie, że w Japonii np. przy podpisywaniu jakichś dokumentów obowiązuje własna pieczątka, a nie własnoręczny podpis?

Czy wiecie, że japoński rynek pornograficzny jest najbardziej radykalny i najbardziej rozbudowany na świecie, podczas gdy większość filmów dla dorosłych jest cenzurowana, a znowu przymyka się oczy na publiczny "groping" (czyli różnej maści dotykanie i nie rzadko pieszczenie kobiet w ich miejscach intymnych) oraz, że rozmowy o pornografii w pociągu czy autobusie są uważane za niegrzeczne?


~ gottsu

Mity, baśnie i legendy japońskie - wstęp.

Mimo mnogości gier komputerowych czy programów telewizyjnych bądź innych dóbr popkultury, dawne legendy i podania, przekazywane z pokolenia na pokolenie, wciąż są w Japonii niezwykle popularne.
Zadania, jakie stawiali baśniom oraz legendom ich twórcy, były różne. W dużej mierze stanowiły one próbę wyjaśnienia zjawisk niezrozumiałych dla dawnych mieszkańców archipelagu.
Wiele takich przykładów możemy znaleźć w mitologii japońskiej.


czwartek, 28 lutego 2013

Język japoński - lekcja 1

We współczesnym piśmie języka japońskiego używane są trzy japońskie systemy znaków. Tradycyjny pionowy zapis tekstu od strony prawej do lewej występuje na zmianę z zapisem poziomym od lewej do prawej (choć spotyka się czasem także zapis poziomy od prawej do lewej). Japoński system pisma posiada dwa sylabariusze (Hiragana 平仮名 i katakana 片仮名) o wspólnej nazwie ‘kana’ oraz znaki ideograficzne (kanji 漢字).

Obecnie znaki ideograficzne służą do zapisu treści rzeczowników, a także nieodmiennych części (rdzeni) czasowników, przymiotników i przysłówków, sylabariusze zaś służą do zapisu fonetycznego końcówek gramatycznych, partykuł japońskich itd. Znakami sylabariuszy można zapisać słowa ukryte pod znakami kanji, jak i wszystkie formy fleksyjne gramatyki japońskiej.

Ideogramy Kanji zapożyczone zostały około IV wieku n.e. z pisma chińskiego i służył do transkrypcji języka japońskiego, który nie miał jeszcze wtedy własnego systemu pisma. Początkowo używano ich tylko fonetycznie do dodania dźwięku słów japońskich, bez uwzględnienia ich wartości znaczeniowej. Następnie zrezygnowano z fonetycznej metody wykorzystywania znaków chińskich na rzecz metody znaczeniowej, według której o użyciu ideogramu decydowała zawarta w nim treść. Takie znaki odczytywano wtedy po japońsku. Problemy z dostosowaniem znaków chińskich do japońskiej fonetyki oraz niemal niekontrolowana liczba znaków i ich czytań, a także fakt, że znaki chińskie są dość skomplikowane (składają się z wielu elementów), sprawiło to, że Japończycy zaczęli odczuwać potrzebę stworzenia własnego, prostszego alfabetu – kany. Nazwa ta wywodzi się od wcześniejszej jej formy, która brzmiała ‘karina’, czyli „zapożyczone nazwy”.

Sylabariusze powstały około X wieku i zawierały po 50 symboli fonetycznych. W ciągu wielu wieków uległy one przekształceniom i redukcjom, tak że obecnie wkładają się one z 46 znaków (symboli które oddają wartość jednej sylaby japońskiej). Jako pierwsza - hiragana („kana zwykła, prosta”) – powstała w wyniku uproszczenia niektórych znaków chińskich.


- Czy wiesz, że w Japonii jako jednym z nielicznym krajów wysoko uprzemysłowionych wykonuje się karę śmierci, i popiera ją 80% społeczeństwa?

- Wg danych z ambasady Polski w Tokio, w 2012 roku przebywało oraz mieszkało na stałe (tzw. permanent residents) 1000 Polaków?
Tyle samo Japończyków mieszka lub przebywa w Polsce.

- Czy wiesz, że m.in japoński hymn ("Kimigayo") został oficjalnie zatwierdzony specjalną ustawą z 1999 roku?~ gottsu


• W Japonii dzieci uczą się przez 6 dni w tygodniu. Często uzupełniają swoją edukację w szkołach popołudniowych, które przygotowują między innymi do zdania egzaminów na wyższe uczelnie.

• Do naszych czasów przetrwał w klasztorze w Nara skarbiec z 756 roku, który zawiera całe wyposażenie pałacowe i osobiste cesarza Shomu, obejmujące ponad 3000 przedmiotów.

• Zamiast podpisów, Japończycy używają specjalnych pieczątek inkan.

~ Aya